MENU

 PATIENT’S RIGHT(Katungod sa Pasyente)

 1. Right to care
  Katungod sa pasyente nga mahatagan ug dekalidad nga serbisyo ug maayo nga pag-atiman
 2. Right to Informed Consent
  Katungod nga muhatag ug pagtugot sa tanang buhaton kaniya sulod sa hospital
 3. Right to information and communication
  Katungod sa pasyente ug iyang pamilya nga mahibalo sa iyang kondisyon ug balatian ug sa tanang pagabuhaton sa iyaha.
  Katungod nga mahibal-an ug mailhan ang personahe sa tanang naga-atiman kaniya sama sa doctor, nurse, attendant ug uban pa.
 4. Right to choice of care
  Katungod nga mupili sa iyang gustong serbisyo
 5. Right to privacy and confidentiality
  Katungod nga limitahan ang paghisgot sa iyang kondisyon sa mga tawo lamang nga adunay katungod nga mahibalo.
  Katungod nga proteksyonan and tanang butang nga pribado kaniya.
 6. Right to explanation, education & counseling
  Katungod nga makadawat ug saktong eksplanasyon ug edukasyon mahitungod sa iyang balatian.
 7. Right to dignity and respect
  Katungod sa pasyente nga respetuhon bisan unsa iya kahimtang ug kagikan.
 8. Right to religious belief
  Katungod sa pasyente nga ipatigayon ang iyang relihiyosong pagtuo.
 9. Right to reasonable response
  Katungod sa pasyente nga mahatagan ug igong pagtubag o respondi ang iyang mga kagustuhang serbisyo.